TERMA VEO elektrická vykurovacia tyč s WI-FI

Kód: 1998/SPI 1998/SPI9 1998/SPI17 1998/SPI25 1998/SPI33 1998/SPI41 1998/SPI49 1998/SPI57 1998/SPI65 1998/SPI73 1998/SPI81 1998/ROV 1998/ROV17 1998/ROV33 1998/ROV49 1998/ROV65 1998/ROV81 1998/ROV97 1998/ROV113 1998/ROV129 1998/ROV145 1998/ROV161 1998/ROV2 1998/ROV18 1998/ROV34 1998/ROV50 1998/ROV66 1998/ROV82 1998/ROV98 1998/ROV114 1998/ROV130 1998/ROV146 1998/ROV162 1998/BEZ 1998/BEZ9 1998/BEZ17 1998/BEZ25 1998/BEZ33 1998/BEZ41 1998/BEZ49 1998/BEZ57 1998/BEZ65 1998/BEZ73 1998/BEZ81 1998/SPI2 1998/SPI10 1998/SPI18 1998/SPI26 1998/SPI34 1998/SPI42 1998/SPI50 1998/SPI58 1998/SPI66 1998/SPI74 1998/SPI82 1998/ROV3 1998/ROV19 1998/ROV35 1998/ROV51 1998/ROV67 1998/ROV83 1998/ROV99 1998/ROV115 1998/ROV131 1998/ROV147 1998/ROV163 1998/ROV4 1998/ROV20 1998/ROV36 1998/ROV52 1998/ROV68 1998/ROV84 1998/ROV100 1998/ROV116 1998/ROV132 1998/ROV148 1998/ROV164 1998/BEZ2 1998/BEZ10 1998/BEZ18 1998/BEZ26 1998/BEZ34 1998/BEZ42 1998/BEZ50 1998/BEZ58 1998/BEZ66 1998/BEZ74 1998/BEZ82 1998/SPI3 1998/SPI11 1998/SPI19 1998/SPI27 1998/SPI35 1998/SPI43 1998/SPI51 1998/SPI59 1998/SPI67 1998/SPI75 1998/SPI83 1998/ROV5 1998/ROV21 1998/ROV37 1998/ROV53 1998/ROV69 1998/ROV85 1998/ROV101 1998/ROV117 1998/ROV133 1998/ROV149 1998/ROV165 1998/ROV6 1998/ROV22 1998/ROV38 1998/ROV54 1998/ROV70 1998/ROV86 1998/ROV102 1998/ROV118 1998/ROV134 1998/ROV150 1998/ROV166 1998/BEZ3 1998/BEZ11 1998/BEZ19 1998/BEZ27 1998/BEZ35 1998/BEZ43 1998/BEZ51 1998/BEZ59 1998/BEZ67 1998/BEZ75 1998/BEZ83 1998/SPI4 1998/SPI12 1998/SPI20 1998/SPI28 1998/SPI36 1998/SPI44 1998/SPI52 1998/SPI60 1998/SPI68 1998/SPI76 1998/SPI84 1998/ROV7 1998/ROV23 1998/ROV39 1998/ROV55 1998/ROV71 1998/ROV87 1998/ROV103 1998/ROV119 1998/ROV135 1998/ROV151 1998/ROV167 1998/ROV8 1998/ROV24 1998/ROV40 1998/ROV56 1998/ROV72 1998/ROV88 1998/ROV104 1998/ROV120 1998/ROV136 1998/ROV152 1998/ROV168 1998/BEZ4 1998/BEZ12 1998/BEZ20 1998/BEZ28 1998/BEZ36 1998/BEZ44 1998/BEZ52 1998/BEZ60 1998/BEZ68 1998/BEZ76 1998/BEZ84 1998/SPI5 1998/SPI13 1998/SPI21 1998/SPI29 1998/SPI37 1998/SPI45 1998/SPI53 1998/SPI61 1998/SPI69 1998/SPI77 1998/SPI85 1998/ROV9 1998/ROV25 1998/ROV41 1998/ROV57 1998/ROV73 1998/ROV89 1998/ROV105 1998/ROV121 1998/ROV137 1998/ROV153 1998/ROV169 1998/ROV10 1998/ROV26 1998/ROV42 1998/ROV58 1998/ROV74 1998/ROV90 1998/ROV106 1998/ROV122 1998/ROV138 1998/ROV154 1998/ROV170 1998/BEZ5 1998/BEZ13 1998/BEZ21 1998/BEZ29 1998/BEZ37 1998/BEZ45 1998/BEZ53 1998/BEZ61 1998/BEZ69 1998/BEZ77 1998/BEZ85 1998/SPI6 1998/SPI14 1998/SPI22 1998/SPI30 1998/SPI38 1998/SPI46 1998/SPI54 1998/SPI62 1998/SPI70 1998/SPI78 1998/SPI86 1998/ROV11 1998/ROV27 1998/ROV43 1998/ROV59 1998/ROV75 1998/ROV91 1998/ROV107 1998/ROV123 1998/ROV139 1998/ROV155 1998/ROV171 1998/ROV12 1998/ROV28 1998/ROV44 1998/ROV60 1998/ROV76 1998/ROV92 1998/ROV108 1998/ROV124 1998/ROV140 1998/ROV156 1998/ROV172 1998/BEZ6 1998/BEZ14 1998/BEZ22 1998/BEZ30 1998/BEZ38 1998/BEZ46 1998/BEZ54 1998/BEZ62 1998/BEZ70 1998/BEZ78 1998/BEZ86 1998/SPI7 1998/SPI15 1998/SPI23 1998/SPI31 1998/SPI39 1998/SPI47 1998/SPI55 1998/SPI63 1998/SPI71 1998/SPI79 1998/SPI87 1998/ROV13 1998/ROV29 1998/ROV45 1998/ROV61 1998/ROV77 1998/ROV93 1998/ROV109 1998/ROV125 1998/ROV141 1998/ROV157 1998/ROV173 1998/ROV14 1998/ROV30 1998/ROV46 1998/ROV62 1998/ROV78 1998/ROV94 1998/ROV110 1998/ROV126 1998/ROV142 1998/ROV158 1998/ROV174 1998/BEZ7 1998/BEZ15 1998/BEZ23 1998/BEZ31 1998/BEZ39 1998/BEZ47 1998/BEZ55 1998/BEZ63 1998/BEZ71 1998/BEZ79 1998/BEZ87 1998/SPI8 1998/SPI16 1998/SPI24 1998/SPI32 1998/SPI40 1998/SPI48 1998/SPI56 1998/SPI64 1998/SPI72 1998/SPI80 1998/SPI88 1998/ROV15 1998/ROV31 1998/ROV47 1998/ROV63 1998/ROV79 1998/ROV95 1998/ROV111 1998/ROV127 1998/ROV143 1998/ROV159 1998/ROV175 1998/ROV16 1998/ROV32 1998/ROV48 1998/ROV64 1998/ROV80 1998/ROV96 1998/ROV112 1998/ROV128 1998/ROV144 1998/ROV160 1998/ROV176 1998/BEZ8 1998/BEZ16 1998/BEZ24 1998/BEZ32 1998/BEZ40 1998/BEZ48 1998/BEZ56 1998/BEZ64 1998/BEZ72 1998/BEZ80 1998/BEZ88 Zvoľte variant
Novinka Vystavený na predajni Na objednávku
Neohodnotené
Značka: TERMA
€226,80
Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Na objednávku do 30 dní Zvoľte variant
Farba predná + bočný chránič
Typ kábla ?
Výkon vykurovacej tyče ?
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Vykurovacia tyč patrí do rady SMART vykurovanie.

5-stupňový regulátor teploty miestnosti (15-28oC).  Aktívna ochrana ANTIFREEZE, ktorá chráni tekutinu v radiátore pred zamrznutím. Aktívna ochrana proti prehriatiu. Funkcia sušenia uterákov. 

Diaľkové ovládanie cez WIFI prostredníctvom aplikácie TERMA Smart (Android / iOS) - 7-dňový harmonogram, oneskorený štart vykurovania, rozdelenie budovy na zóny vykurovania

VIAC INFORMÁCIÍ V ČLÁNKU: Ako vybrať vykurovaciu tyč

 

 

Detailné informácie

Podrobný popis


Základné nastavenia (teplota a jednoduchý časovač) sú dostupné cez predný panel, plnú funkčnosť poskytuje mobilná aplikácia TERMA Smart. Cez aplikáciu je možné ovládať ľubovoľný počet zariadení rady SMART, a to z domova, ako aj mimo domov - cez internet. SMART systém sa skladá len z vykurovacích tyčí a senzorov, nie je potrebné ďalšie zariadenie na ovládanie.

Vykurovacia tyč spolupracuje so senzormi otvorenia okna a prídavným senzorom teploty a vlhkosti z rady SMART. Základné ovládanie prevádzky zaisťuje integrovaný tepelný senzor, pre presné meranie teploty celej miestnosti sa používa vonkajší senzor teploty a vlhkosti (spoločne pre viacero zariadení v jednej miestnosti) - predáva sa samostatne.

Pruhový LED indikátor informuje o aktuálne nastavenej prevádzkovej teplote, signalizuje aktivovaný časovač alebo aktívne ochranné funkcie. Ovládací panel sa prispôsobuje polohe montáže vykurovacej tyče (vertikálna alebo horizontálna). 

Pokyny

 • Vyhrievacia časť elektrickej vykurovacej tyče musí byť po celú dobu prevádzky v celej svojej dĺžke ponorená vo vykurovacom médiu.
 • Výkon el. vykurovacej tyče musí byť o min. 10% nižší ako výkon radiátora pri parametroch 75/65/20°C.
 • Tlak vo vykurovacom telese nemôže prekročiť 10 atm. V elektrickom vykurovacom telese zaistite vzdušnú komoru a vo vykurovacom telese napojenom na sústavu ústredného kúrenia nechajte otvorený jeden ventil, aby sa zabránilo rastu tlaku v dôsledku tepelnej roztiažnosti kvapalín.
 • Vykurovaciu tyč nepoužívajte v sústave ústredného kúrenia, v ktorej teplota vody vo vykurovacom telese môže prekročiť 82°C

Dodatočné parametre

Kategória: SMART vykurovanie
Záruka: 2 roky
Diaľkové ovládanie: WIFI
Farba vykurovacej tyče: Biela, Čierna, Chrom, Strieborná, Zlatá
Výkon vykurovacej tyče: 120W, 200W, 300W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W

!logo_TERMA_FULL

Výrobky poľskej spoločnosti TERMA sú pojmom v oblasti dizajnových radiátorov. Vyrába výrobky špičkovej kvality už od roku 1990. V úzkej spolupráci s poprednými dizajnérmi a inžiniermi vytvára trendy v súčasnom dizajne radiátorov. Jej výrobky nájdete vo viac ako 40 krajinách sveta. Hlavnou prednosťou je variabilita jednotlivých radiátorov, možnosť výroby v 190 odtieňoch palety RAL a v originálnych odtieňoch vzorkovníka TERMA. 

Nadštandardná záruka TERMA: 

 • 8 rokov na povrchovú úpravu oceľových radiátorov vo všetkých farbách podľa vzorkovníka RAL a špeciálnych farbách
 • 8 rokov na tesnosť oceľových a liatinových radiátorov, zmontovaných v závode výrobcu
 • 3 roky na povrchovú úpravu chromovaných radiátorov
 • 2 roky na povrchovú úpravu liatinových radiátorov
 • 2 roky na elektrické vykurovacie tyče do radiátorov a elektrické komponenty do elektrických radiátorov
 • 2 roky na povrchovú úpravu produktov výrobcu vo všetkých farbách podľa vzorkovníka RAL a neštandardných farbách
 • 2 roky na chromovanú povrchovú úpravu príslušenstva pre radiátory a vykurovacie tyče