Doprava a platba

Doprava

Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

 • osobný odber u predávajúceho
 • doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

a) Osobný odber u predávajúceho

 • objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho
 • objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť na základe dohody s predávajúcim

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do 10 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

b) Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

 • Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou. Súčasťou dodávky nie je inštalácia a vynáška tovaru. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kuriérska spoločnosť vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 • V prípade, že si dopravu zabezpečuje kupujúci sám - kuriérom na vlastné náklady, vyúčtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za balné.

Tovar skladom:

 • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 3-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
 • v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

Tovar, ktorý nie je skladom:

 • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, objednaný tovar, ktorý nie je skladom bude kupujúcemu doručený do 28 pracovných dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od kupujúceho
 • v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho


Platba

Spôsob platby si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov platby:

 1. osobný odber (v hotovosti)
 2. dobierka (v hotovosti)
 3. prevodný príkaz (predfaktúra)

Osobný odber (v hotovosti)
Platbu uskutoční kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru u predávajúceho.                                              

Dobierka (v hotovosti)
Platbu uskutoční kupujúci v hotovosti (priamo kuriérovi) pri dodaní tovaru. Spolu s objednaným tovarom bude kupujúcemu doručený aj originál faktúry.

Prevodný príkaz (predfaktúra)
Platba sa uskutočňuje vopred na základe zaslanej predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu po záväznom potvrdení objednávky.

 • a) osobný odber - po prijatí celkovej sumy predfaktúry na účte predávajúceho bude kupujúci informovaný o možnosti vyzdvihnutia objednaného tovaru v sídle predávajúceho
 • b) dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti - po prijatí platby celkovej sumy predfaktúry vrátane dohodnutej výšky prepravného a balného bude kupujúcemu zaslaný objednaný tovar spolu s originálom faktúry. Predávajúci potvrdí kupujúcemu zaslanie objednaného tovaru.

Tovar na objednávku:

 • vyžaduje sa platba prostredníctvom predfaktúry

Platobné údaje:

Názov banky: Prima banka Slovensko a. s., Žilina
Číslo účtu: 5581485001/5600
Variabilný symbol: číslo predfaktúry

IBAN: SK40 5600 0000 0055 8148 5001
SWIFT: KOMASK2X

Upozornenie: v prípade prevodu platby zo zahraničia znáša všetky bankové poplatky kupujúci.
„OUR“ - všetky poplatky (banky platiteľa, banky príjemcu, ostatných korešpondentných bánk) znáša kupujúci - platiteľ

V PRÍPADE OTÁZOK KONTAKTUJTE PREDÁVAJÚCEHO:

(+421) 041 764 2130, 0903 562 252, najradiator@najradiator.sk