Elektrické vykurovanie

Radiátory slúžia na vykurovanie našich domácností - ústredné vykurovanie, elektrické alebo kombinované. Odporúčame Vám kombinované vykurovanie, ktoré Vám zabezpečí komfort aj mimo vykurovacej sezóny. Kombinované vykurovanie vznikne tak, že sa do radiátora pridá vykurovacia tyč, ktorá ho mimo vykurovacej sezóny vykuruje.

Existujú rôzne druhy vykurovacích tyčí:

  1. Vykurovacie tyče bez regulácie - počas doby zapnutia vykurujú neustále

  2. Vykurovacie tyče s termostatom - vzniknú spojením vykurovacej tyče bez regulácie a termostatu, ktorý reguluje teplotu miestnosti (úspora el. energie)
  3. Vykurovacie tyče s integrovanou reguláciou - regulujú teplotu vody v radiátore. Na vykurovacej tyči sa nastaví konkrétna teplota, po jej dosiahnutí sa tyč automaticky vypne, po jej klesnutí opätovne zapne (úspora el. energie). Patria sem vykurovacia tyč GTX, MEG a MOA. Vykurovacia tyč GTX reguluje 0-65 st. C, vykurovacia tyč MEG a MOA 30-60 st.C. Vykurovacia tyč MEG a MOA majú rovnaké funkcie, MOA má však jednu funkciu navyše  - funkcia 2 hodinového sušenia uterákov.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 0903 562 252 alebo e-mailom: obchod@mcmetal.sk.